- Discographie, EP, Mi razon Logo demislegrec.com

Mi razonFace 1

 

Face 2

Mi razon (My reason)
Sin ti (Without you)
  Cuando soy nino (When I'm a kid)
Bailaremos (We shall dance)


EP, Mi razon, Demis Roussos