Logo demislegrec.com

Goodbye my love goodbyeFace 1

 

Face 2

Goodbye my love goodbye

 

No way outDemis Roussos, 45 tours, Goodbye my love goodbye

N° : 6009 364

Distributeur : Philips

Pays : Hollande